Επιλέξτε τις ομάδες που επιθυμείτε να εξαιρεθείτε (opt-out) από μελλοντικές αποστολές
και τις ομάδες που δίνετε συγκατάθεση (opt-in) για μελλοντικές αποστολές
  • Opt-in Ομάδες
    Ομάδες που περιέχουν τον αριθμό σας και λαμβάνετε μηνύματα
  • Opt-out Ομάδες
    Ομάδες που έχετε επιλέξει να μην λαμβάνετε μηνύματα